Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật là giữa những hình thường chạm chán trong thực tiễn và trong Toán học? Vậy phương pháp tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật như thế nào? bí quyết tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật ra sao. Mời chúng ta hãy thuộc vtczone.vn theo dõi bài viết dưới phía trên để biết được tổng thể kiến thức về Thể tích hình hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Tính thể tích hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là một hình trong không khí 3 chiều, trong số đó mọi mặt của nó hầu hết là hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 8 đỉnh, cùng 12 cạnh. Nếu call 2 mặt bất kỳ đối diện nhau là khía cạnh đáy, thì 4 mặt còn sót lại mà mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.


2. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bằng tích của chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn nhân độ cao của hình.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm, được xem bằng tích của diện tích đáy cùng chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.a là chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.h là độ cao hình hộp chữ nhật.

3. Diện tích hình hộp chữ nhật

- diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật:

*

- diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậta là chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là độ cao hình hộp chữ nhật.

- bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật:

*

4. Công việc tính thể tích hình hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, bạn cần khẳng định các đại lượng gồm trong bí quyết tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích đựng nước của một cái hồ nước có bản thiết kế hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện các bước sau:

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, các bạn cần xác minh các đại lượng gồm trong cách làm tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích đựng nước của một chiếc hồ nước có hình dáng hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước hoàn toàn có thể chứa trong vũng nước (trên hình)

a. Xác minh chiều nhiều năm của hình hộp chữ nhật

Chiều dài là cạnh lâu năm nhất của khía cạnh phẳng hình chữ nhật nằm bên trên hoặc phía bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Bạn cũng có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh dài nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều dài = 5 m.

b. Khẳng định chiều rộng của hình hộp chữ nhật

Chiều rộng là cạnh ngắn duy nhất của khía cạnh phẳng hình chữ nhật nằm trên hay bên dưới của hình hộp chữ nhật. Chúng ta cũng có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh ngắn tốt nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

c. Khẳng định chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều dài và chiều rộng lớn của hình thích hợp chữ nhật. Chúng ta có thể do độ cao của ao nước bằng thước dây, ví dụ: chiều cao = 1,5 m.

Xem thêm: Video Tại Tôi - Bà Trùm Thế Giới Ngầm Tập 1

d. Tính tích số của ba đơn vị chức năng chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

Bạn rất có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều lâu năm và độ cao tùy ý, không cần suy nghĩ thứ từ trước, sau. Áp dụng phương pháp tính thể tích hình hộp chữ nhật cho đầm nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước rất có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Lấy ví dụ tính thể tích khối hộp chữ nhật

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 8 m, chiều rộng lớn 5 m và chiều cao 6 m. Tính đường chéo của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo cánh của khối vỏ hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ gồm chiều dài cạnh đáy là 7 cm, chiều rộng lớn cạnh lòng là 3 cm, độ cao cạnh lòng là 6 cm. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là V = abh

Ta rất có thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ cất nước có làm nên hộp chữ nhật có thể tích là 3000 m3, chiều rộng là 10 m và chiều cao của hồ là 12 m. Tính chiều lâu năm của hồ.

Giải:

Chiều nhiều năm của hồ đựng nước là:

*

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật với chiều nhiều năm là 2,5cm, chiều rộng là 1,8 cm và chiều cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật kia đó.


Giải:

Theo đề bài bác cho thì a = 2,5; b = 1,8 cùng h= 2. Bởi vậy khi áp dụng các công thức tính ta vẫn có:

Thể hình hình hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài tập trắc nghiệm thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 1: cho hình lập phương có diện tích s 1 mặt mặt 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 centimet 3C. 280cm 3D. 320 centimet 3

Câu 3: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: mang đến hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: mang lại hình lập phương rất có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích s 1 phương diện của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: mang lại hình lập phương có những cạnh gồm độ dài là 5cm. Thể tích của hình lập phương kia là?

A. 100 centimet 3B.125/3 centimet 3C. 125 cm 3 D. 115 cm 3

Câu 7: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Lựa chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: đến hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm cùng thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích đáy SABCD = 24cm2 và hoàn toàn có thể tích V = 84 cm3. độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả độ dài là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
tải về