Thể tích khối hộp chữ nhật

vtczone.vn: Qua bài Công thức tính: Khối hộp Chữ Nhật & bài tập tham khảo cùng tổng vừa lòng lại những kiến thức về khối vỏ hộp chữ nhật và giải đáp lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Thể tích khối hộp chữ nhật


I. KHỐI HỘP CHỮ NHẬT LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học tập không gian, khối vỏ hộp chữ nhật là hình bao gồm 6 mặt hầu hết là hình chữ nhật, nhị mặt đối lập nhau được hotline là nhì mặt đáy, còn các mặt sót lại là mặt mặt của khối hộp chữ nhật.

Ví dụ: Khối vỏ hộp chữ nhật.


*

*

Công thức tính diện tích xung xung quanh khối hộp chữ nhật bằng gấp đôi tích độ cao hình vỏ hộp chữ dìm với tông độ lâu năm 2 cạnh của mặt dưới hình vỏ hộp chữ nhật, như sau:

(S_xq=2h(a+b))

Trong đó:

(S_xq): diện tích xung quanh khối hộp chữ nhật.a, b: độ dài các cạnh dưới đáy khối hộp chữ nhật.h: độ dài độ cao khối hộp chữ nhật.

Công thức tính diện tích s toàn phần khối vỏ hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh cùng với diện tích s đáy, như sau:

(S_tp=S_xq+S_d=2h(a+b)+2ab)

Trong đó:

(S_tp): diện tích s toàn phần khối vỏ hộp chữ nhật.(S_xq): diện tích s xung quanh khối vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: Blue Is The Warmest Colour (2013), Blue Is The Warmest Colour

(S_d): diện tích s đáy. Khối vỏ hộp chữ nhật.a, b: độ dài các cạnh mặt dưới khối vỏ hộp chữ nhật.h: độ dài chiều cao khối vỏ hộp chữ nhật.

III. THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT 

Công thức tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật bằng tích của chiều cao hình hộp chữ dấn với độ nhiều năm 2 cạnh mặt dưới hình vỏ hộp chữ nhật, như sau:

(V=hab)

Trong đó:

V: thể tích khối vỏ hộp chữ nhật.a, b: độ dài những cạnh dưới đáy khối vỏ hộp chữ nhật.h: độ dài độ cao khối hộp chữ nhật.

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT 

Ví dụ: Tính thể tích và mặc tích toàn phần của khối vỏ hộp chữ nhật biết độ dài những cạnh dưới mặt đáy khối hộp chữ nhật theo thứ tự là 12m, 8m và độ dài chiều cao khối vỏ hộp chữ nhật là 10m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng phương pháp tính thể tích của khối vỏ hộp chữ nhật, ta hoàn toàn có thể tích của khối hộp chữ nhật đã mang lại là:

(V=hab=10.12.8=960(m^3))

Áp dụng phương pháp tính diện tích s toàn phần khối vỏ hộp chữ nhật, ta có diện tích s toàn phần khối vỏ hộp chữ nhật đã mang lại là:

(S_tp=S_xq+S_d \ =2h(a+b)+2ab \ =2.10.(12+8)+2.12.8=592(m^2))


HìnhCông Thức

Khối Quạt Cầu
Diện tích Khối Quạt Cầu
Thể tích Khối Quạt Cầu

Khối Cầu
Diện tích Khối Cầu
Thể tích Khối Cầu

Khối Lăng Trụ Đứng
Diện tích Khối Lăng Trụ Đứng
Thể tích Khối Lăng Trụ Đứng

Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Diện tích Khối hộp Chữ Nhật
Thể tích Khối hộp Chữ Nhật

Khối Chỏm Cầu
Diện tích Khối Chỏm Cầu
Thể tích Khối Chỏm Cầu

Khối Nón Cụt
Diện tích Khối Nón Cụt
Thể tích Khối Nón Cụt

Khối Nón
Diện tích Khối Nón
Thể tích Khối Nón

Khối Chóp
Diện tích Khối Chóp
Thể tích Khối Chóp

Khối Đới Cầu
Diện tích Khối Đới Cầu
Thể tích Khối Đới Cầu

Khối Lập Phương
Diện tích Khối Lập Phương
Thể tích Khối Lập Phương