SONG KIẾM TAI ƯƠNG

Nội trên DUY NHẤT - tìm Phép: sau thời điểm sử dụng một kĩ năng, đòn đánh cơ bạn dạng kế tiếp của bạn dạng thân khi trúng đích sẽ gây nên thêm 75 cạnh bên thương đồ lí (+50% công phép) gần kề thương phép bên trên đòn tấn công (1.5 giây thời gian hồi).


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cung cấp giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*