Sau động từ là gì

Chúng ta có thể thường xuyên phát hiện những câu có động từ đi kèm theo với những từ nhiều loại khác phía đằng sau trong văn bản, giao tiếp hoặc các bài chất vấn trên lớp. Vậy làm cầm cố nào để nắm rõ động từ hoàn toàn có thể được theo sau vày từ loại nào, cấu trúc của chúng ra sao? toàn bộ sẽ được vtczone.vn trình làng thông qua bài viết này.

Bạn đang xem: Sau động từ là gì

1. Tư tưởng về động từ


*
Động trường đoản cú là gì?

1.1. Định nghĩa

Động từ bỏ là mọi từ chỉ hành vi hoặc trạng thái của công ty ngữ.Động từ thuộc với nhà ngữ là nhị thành phần chủ yếu yếu vào câu hoặc nhiều từ.

Ví dụ:

He reads a book.He agrees with her point of view.

1.2. Phân một số loại động từ

Có nhiều cách thức phân một số loại động từ không giống nhau và được chia nhỏ ra thành các nhóm:

1.2.1. Nhóm đụng từ phân các loại theo chức năngĐộng tự chỉ thể hóa học (physical verbs): là phần đông từ cần sử dụng để diễn tả một hành động ví dụ của một người hoặc vật. (Ví dụ: build, breath, chase, climb, hear, jump, run, sit, vote…)Động trường đoản cú chỉ trạng thái (stative verbs): là đông đảo động từ bỏ trong giờ Anh được dùng để biểu đạt những hành động không thuộc về thể chất. (Ví dụ: appreciate, believe, belong, consist, doubt, exist, want …)Động tự chỉ hoạt động nhận thức (mental verbs): thường được dùng để diễn tả các hoạt vận động tinh thần và những khái niệm như xét nghiệm phá, suy nghĩ, phát âm biết hoặc lập kế hoạch. (Ví dụ: expect, feel, hope, imagine, know, learn, notice, perceive, recognize, understand, wish …)Động từ hành vi (action verbs): dùng để miêu tả một hành động bao hàm cả thể chất (physical) hoặc ý thức (mental). (Ví dụ: agree, ask, arrive, bring, buy, dance, do, give, kick, leave, lift, listen, slide, smile, stand, think…)1.2.2. Nhóm hễ từ phân một số loại theo sệt điểmNgoại rượu cồn từ (transitive verbs): cần sử dụng để diễn tả một hành vi có sự tác động đến một người hoặc một thứ nào khác. (Ví dụ: address, bring, borrow, carry, catch, convey, discuss, give, love, maintain, punch, respect, sell, tolerate…)Nội rượu cồn từ (intransitive verbs): lép vế chủ ngữ cùng thể hiện hành vi của nhà ngữ một biện pháp trọn vẹn trong câu. (Ví dụ: arrive, cough, deteriorate, eat, laugh, play, sneeze, travel, walk…)1.2.3. Nhóm đụng từ quánh biệtTrợ đụng từ (auxiliary verbs): đi thuộc để bổ sung cập nhật ý nghĩa cho một động từ chính. Trợ rượu cồn từ bao gồm thể bổ sung cập nhật về hình thái, tính chất, khả năng, mức độ…của hành động. (Ví dụ: can, dare, do, have, may, must, need, shall, will… trong số ấy có 9 hễ từ được xếp vào động từ khuyết thiếu (modal verbs): can, may, must, shall, need, ought (to), dare, used (to), will.)Động từ links (linking verbs): có chức năng chỉ ra quan hệ giữa chủ ngữ và vị ngữ vào câu chứ không biểu hiện hành động. (Ví dụ: be, become, feel, look, seem, sound…)

Như chúng ta thấy, trong giờ đồng hồ Anh có rất nhiều loại đụng từ, và phần đông động từ khác nhau sẽ bao gồm những cấu trúc khác nhau. Vậy hầu như từ loại gì đã theo sau rượu cồn từ, với theo những cấu trúc nào? bọn họ sẽ cùng tìm hiểu sau đây.

2. Các từ loại theo sau rượu cồn từ

2.1. Sau đụng từ là tính từ (verb + adjective)


*
Verb + Adj

Chúng ta sẽ sử dụng tính từ sau động từ to be và các động từ link (appear, become, feel, get, look, remain, seem, sound…) và một trong những động tự chỉ cảm xúc (appear, smell, taste…).

Ví dụ 1: Sau rượu cồn từ liên kếtPeter seems tired now.Ví dụ 2: Sau hễ từ khổng lồ beIt can be difficult to balance time to lớn study and work responsibilities.Ví dụ 3: Sau động từ chỉ cảm giácThe roses smell awesome!

Những tính từ bỏ tired, difficult, smell, long đứng sau các động từ bỏ seem, be, smell để xẻ nghĩa cho phần lớn động trường đoản cú này.

2.2. Sau đụng từ là trạng trường đoản cú (verb + adverb)

Trạng trường đoản cú chỉ thể bí quyết (adverb of manner) thường che khuất động từ thường, nếu hễ từ tất cả tân ngữ thì thua cuộc tân ngữ:

Ví dụ:

He drives carefully.He drives his oto carefully.

2.3. Sau rượu cồn từ là tân ngữ (verb + object)


*
Động trường đoản cú + tân ngữ
Ngoại hễ từ + tân ngữ (transitive + object):

Did you enjoy the concert?

I can’t find his name on the list.

Lưu ý: Nội rượu cồn từ không cần phải có tân ngữ theo sau vì chỉ mình nó là đủ nghĩa.

Bài viết tham khảo: Nội cồn từ cùng ngoại rượu cồn từ trong giờ đồng hồ Anh: Tổng hợp ĐẦY ĐỦ NHẤT định nghĩa, phân nhiều loại và giải pháp dùng trong câu

Một số đụng từ hoàn toàn có thể có hoặc không tồn tại tân ngữ theo sau (những hễ từ có thể là ngoại đụng từ hoặc nội cồn từ tùy thuộc địa điểm của bọn chúng trong câu). Thường xuyên thì chúng gồm nghĩa tương đồng, nhưng một số động từ sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau.

Ví dụ:

She closed the door. (ngoại cồn từ)The door closed. (nội động từ, không tồn tại tân ngữ theo sau)

Động từ bỏ close (đóng lại) vào 2 câu này về ý nghĩa không tất cả gì khác nhau.

Một số rượu cồn từ bao gồm cấu trúc:

Động trường đoản cú + tân ngữ + khổng lồ (verb + object + to)

Ví dụ:

Can you remind me to phone Bill tomorrow?We expected to be late.

2.4. Sau động từ là 2 tân ngữ (verb + 2 objects)

Một số cồn từ được theo sau vị 2 tân ngữ, hay thì tân ngữ trước tiên là một tín đồ hay nhóm tín đồ (tân ngữ loại gián tiếp), tân ngữ thiết bị hai là 1 vật (tân ngữ trực tiếp):

Động tự + tân ngữ loại gián tiếp + tân ngữ trực tiếp (verb + indirect object + direct object)

Ví dụ:

Can you bring me some coffee?He made himself a cup of tea.She cooked all of her family a delicious meal.

2.5. Sau cồn từ là tân ngữ và bửa ngữ (verb + object + complement)

Một số ngoại động từ rất có thể có một tân ngữ và theo sau là một trong những cụm từ bổ nghĩa cho tân ngữ đó:

Ví dụ: They elected him their leader.

Cụm từ vấp ngã nghĩa này có thể là cụm giới trường đoản cú (prepositional phrase):

Ví dụ: I always associate pizza with Italy.

Cụm từ vấp ngã nghĩa rất có thể là các tính từ bỏ (adjective phrase):

Lewis pronounced himself fit for the match.

Một số rượu cồn từ hay được theo sau vì chưng một tân ngữ và cụm giới từ:

attribute…to, base…on, equate…with, inflict…on, mistake…for, regard…as/with, remind…of.

Một số rượu cồn từ thường được theo sau vì một tân ngữ và nhiều tính từ:

assume, believe, consider, declare, find, judge, prove, report, think…

2.6. Sau cồn từ là tân ngữ và động từ (verb + object + verb)

2.6.1. Kết cấu 1

Động tự + tân ngữ + hễ từ nguyên thể có to (verb + object + to infinitive)

Ví dụ:

We expected him to meet us at the airport.We asked her to find a place khổng lồ stay.

Xem thêm: Trailer Phim Cấp Ba Mùa Hè 2015 Tập 1, Phim Cấp 3 Ngày Hè 2015 Tập 1 Kỳ Nghỉ Rắc Rối

Những cồn từ thường dùng dùng theo cấu trúc này:

allow, advise, ask, beg, challenge, convince, encourage, force, invite, need, order, require, remind, recommend, teach, tell…

2.6.2. Cấu trúc 2

Động từ bỏ + tân ngữ + rượu cồn từ nguyên thể không to (verb + object + bare infinitive)

Ví dụ:

I saw him smash the bottle.He helped me paint the house.

Những hễ từ hay sử dụng dùng theo cấu tạo này:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch…

2.6.3. Kết cấu 3

Động tự + tân ngữ + cồn từ đuôi ing (verb + object + Ving)

Ví dụ:

Doris recalled him buying the book.I observed them painting the house.

2.7. Sau rượu cồn từ là tân ngữ với mệnh đề (verb + object + clause)

2.7.1. Cấu trúc 1

Động từ bỏ + tân ngữ + mệnh đề “that” (verb + object + clause with “that”)

Ví dụ:

He informed the CEO that he was going to lớn resign.

2.7.2. Cấu trúc 2

Động từ bỏ + tân ngữ + mệnh đề “wh-” (verb + object + clause with “wh-”)

Ví dụ:

She told him why she had done it.

2.7.3. Cấu trúc 3

Động từ + tân ngữ + quá khứ phân từ bỏ (verb + object + past participle)

Ví dụ:

They want the report finished immediately.

2.8. Sau đụng từ là tân ngữ với tính từ/cụm tính từ bỏ (verb + object + adjective/ adjective phrase)

Ví dụ:

Sitting in traffic drives me crazy.The fire has made the room much warmer.

2.9. Sau động từ là giới tự (verb + preposition)


*
Một số giới tự theo sau động từ thường gặp
2.9.1. Một vài giới từ rất có thể đi ngay sau cồn từ

Ví dụ:

I live in New York. He swims across the river.2.9.2. Một số trong những động từ có cấu trúc

Động tự + giới trường đoản cú + tân ngữ (verb + preposition + object)

Ví dụ: We talked about the problem.

Lưu ý: nếu tân ngữ là 1 trong những động từ, đụng từ đó sẽ sở hữu đuôi là -ing (Ving)

Ví dụ:

Do you feel like going out tonight?Have you succeeded in finding a job yet?2.9.3. Một trong những động từ có cấu trúc

Động từ bỏ + tân ngữ + giới tự + rượu cồn từ -ing (verb + object + preposition + Ving)

Ví dụ:

Excuse me for being so late.Dad accused us of telling lies.

2.10. Sau động từ một động từ khác (verb + verb) 

2.10.1. Cấu trúc 1

trợ hễ từ + rượu cồn từ (auxiliary verb + verb)

Trợ cồn từ là số đông động từ hỗ trợ các rượu cồn từ khác nhằm hình thành những thể nghi vấn, bao phủ định, một vài thì hay cách nào đó, hoặc để dìm mạnh ý nghĩa của đụng từ thiết yếu trong câu. Có 12 trợ động từ trong giờ đồng hồ Anh : be, can, dare, do, have, may, must, need, ought (to), shall, used(to), will.

Ví dụ:

Do you want some coffee?The workers must obey our rules.They would not help us.I am driving to lớn the beach.I had seen this movie.Một số hễ từ có những động từ thường xuyên khác theo sau. Động từ thứ nhất thường diễn đạt thái độ, hễ từ thiết bị hai chỉ hành động.

Ví dụ:

I saw that baby was crying.

I hope khổng lồ see you soon.

2.10.2. Cấu trúc 2

động trường đoản cú + hễ từ nguyên thể có to (verb + to- infinitive)

Ví dụ:

I waited to begin dinner.She wanted to come to the party.We decided to leave early.

Những hễ từ thường theo sau vị động trường đoản cú nguyên thể gồm to:

afford, agree, ask, begin, choose, demand, fall, forget, hate, hope, like, manage, need, offer, promise, refuse, try…

2.10.3. Kết cấu 3

động tự + đụng từ nguyên thể ko to (verb + bare infinitive)

Ví dụ:

Does your boss khủng let you leave early when you don’t feel well?My mother always makes me go home before 10:00 pm.

Những động từ theo sau vị động tự nguyên thể không to:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch…

2.11. Sau động từ là danh động từ (verb + gerund)

Danh đụng từ được hình thành bằng cách thêm “-ing” vào sau đụng từ. Trong tiếng Anh có một vài động trường đoản cú được quy ước là bắt buộc theo sau với cùng 1 danh hễ từ giả dụ ta muốn liên kết nó cùng với một rượu cồn từ khác.


*
Danh động từ

Ví dụ:

I practice reading every day.Summer means not going lớn school.They finish writing the text.

Một số đụng từ theo sau là danh cồn từ:

anticipate, appreciate, avoid, defer, delay, doubt, escape, finish, imagine, involve, keep, mean, mind, practice, report, resist, suffer


2.12. Sau đụng từ là công ty ngữ (verb + subject)

Chủ ngữ thường đứng trước cồn từ trong nhiều phần tình huống, tuy vậy chủ ngữ đang theo sau hễ từ trong số những trường hợp sau:

Trong câu hỏi:Where is my cheese on the table?Khi chủ ngữ tại vị trí tân ngữ:The girl is singing a song.Trong câu đảo ngữ:Winding through the valley is a river.Directly in front of them stood a great castle.Trong câu tường thuật, chủ ngữ hay đứng sau những động trường đoản cú tường thuật như said, asked, suggested…“What vày you mean?” asked Henry.“I love you” whispered Helen.Trong câu ban đầu với Here hoặc There:Here goes our president.There is a fly on your forehead.

3. Bài tập trong tương lai động trường đoản cú là gì?