Sau Danh Từ Là Gì

Tiếp nối chuỗi bài học về danh từ bỏ trong giờ Anh, bài viết tiếp theo mà lại vtczone.vn muốn mang lại cho các bạn đó là những kỹ năng và kiến thức về các loại từ che khuất danh từ. Vậy những một số loại từ đứng sau danh trường đoản cú là gì, cùng vtczone.vn tìm hiểu ngay!


*

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đang tốt tiếng Anh như người bạn dạng xứ & cách tân và phát triển ngôn ngữ vượt bậc qua những app của vtczone.vn

Đăng ký kết ngay để được vtczone.vn hỗ trợ tư vấn sản phẩm phù hợp cho con.

Bạn đang xem: Sau danh từ là gì


Từ các loại đứng sau danh từ bỏ là gì?

Trước lúc đi sâu khám phá về các loại trường đoản cú được phối hợp sau danh từ bỏ là gì, bạn cần ôn lại kiến thức về tư tưởng danh từ.

Khái niệm: Danh trường đoản cú là từ dùng để làm gọi thương hiệu của một các loại sự vật, đó có thể là người, nhỏ vật, đồ gia dụng vật, hiện nay tượng, địa điểm hay khái niệm. Noun là tên thường gọi của danh từ phải N vẫn là cam kết hiệu (viết tắt) của danh tự trong giờ đồng hồ Anh.

Ví dụ về những danh từ phổ cập trong giờ Anh:

Danh tự chỉ người: he (anh ấy), doctor (bác sĩ), the men (đàn ông),…

Danh từ bỏ chỉ bé vật: dog (con chó), cat (con mèo), pet (thú cưng)…

Danh trường đoản cú chỉ trang bị trong giờ đồng hồ Anh: money (tiền), table (cái bàn), computer (máy tính),…

Danh tự chỉ hiện tại tượng: storm (cơn bão), earthquake (động đất),…

Danh từ chỉ địa điểm: school (trường học), office (văn phòng),…

5 danh từ bỏ chỉ khái niệm: culture (văn hóa), presentation (thuyết trình), experience (kinh nghiệm), ability (khả năng), relationship (mối quan liêu hệ),...

Sau danh tự là từ các loại nào?

Theo sau danh từ có hai loại từ đa phần là đụng từ thường hoặc cồn từ tobe.

Ví dụ: The library is new. (Thư viện là mới.)

He is a new student. (Anh ấy là học viên mới.)

Các loại từ kết phù hợp với danh trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh

Trong một câu, danh từ buộc phải kết phù hợp với các nhiều loại từ không giống nhau để chế tạo ra thành ý nghĩa hoàn chỉnh.

Tính tự đứng trước xuất xắc sau danh từ

Cách dùng: Danh từ đã đi sau các tính từ thiết lập (my, your, our, their, his, her, its) hoặc các tính từ khác như good, beautiful,...

Ví dụ:

Her mother is very beautiful. (Mẹ cô ấy vô cùng đẹp.)

Selin is a new student. (Selin là một học viên mới.)

Bạn học mới chuyển tới trường tôi thực sự cực tốt bụng.

(The new classmate who transferred to my class was really kind.)

Mạo từ đứng trước danh từ

Cách dùng: Khi gặp gỡ các mạo từ bỏ a, an, the hoặc các từ như: this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,… ta để danh trường đoản cú đứng phía đằng sau mạo từ.

Ví dụ:

The wedding breakfast was held in a beautiful garden. (Bữa tiệc cưới được tổ chức triển khai trong một căn vườn xinh đẹp.)

This book is an interesting book. (Cuốn sách này là một trong những cuốn sách thú vị.)

Lina is a famous singer. (Lina là 1 ca sĩ nổi tiếng.)

Giới trường đoản cú đứng trước cùng sau danh từ

Cách dùng: Danh từ thường xuyên đứng sau các giới tự như: in, on, of, with, under, about, at,...

Ví dụ:

I will always have fond memories of you. (Tôi luôn luôn nhớ những kí ức rất đẹp về bạn.)

Maryanna is good at dancing. (Maryanna khiêu vũ giỏi.)

Bài tập danh từ phối kết hợp các nhiều loại từ trong giờ đồng hồ Anh

Sau khi tìm hiểu các các loại từ thua cuộc danh trường đoản cú là gì, để thuận tiện vận dụng những kỹ năng đã học vận dụng vào các dạng bài tập thực hành, các bạn hãy thử sức bản thân với những dạng bài bên dưới nhé!

Bài tập 1: ngừng câu nhưng mà không làm đổi khác ý nghĩa

1. What caused the explosion?

What was the cause ___________________ ?

2. We’re trying khổng lồ solve the problem.

We’re trying to lớn find a solution ___________________.

3. Sue gets on well with her brother.

Sue has a good relationship ___________________.

4. The cost of living has gone up a lot.

There has been a big increase ___________________.

5. I don’t know how to answer your question.

I can’t think of an answer ___________________.

6. I don’t think that a new road is necessary.

I don’t think there is any need ___________________.

7. I think that working at trang chủ has many advantages.

I think that there are many advantages ___________________.

8. The number of people without jobs fell last month.

Last month there was a fall ___________________.

9. Nobody wants to lớn buy shoes like these any more.

There is no demand ___________________.

10. In what way is your job different from mine?

What is the difference ___________________ ?

Bài tập 2: xong các câu sau bằng cách sử dụng các danh từ cho trước + một giới từ


1. On the wall there were some pictures và a _____________ the world.

2. Thank you for the _____________ your buổi tiệc ngọt next week.

3. Since she left home two years ago, Sophie has had little _____________ her family.

4. I can’t open this door. Vì you have a _____________ the other door?

5. The _____________ the fire at the hotel last week is still unknown.

6. Did you get a _____________ the email you sent to lớn the company?

7. The two companies are completely independent. There is no _____________ them.

8. Jane showed me some old _____________ the thành phố as it looked 100 years ago.

9. Carol has decided khổng lồ give up her job. I don’t know her _____________ doing this.

10. It wasn’t a bad accident. The _____________ the oto wasn’t serious.

Bài tập 3: Điền những giới từ phù hợp để xong câu

1. There are some differences ____________ British and American English.

2. Money isn’t the solution ____________ every problem.

3. There has been an increase ____________ the amount of traffic using this road.

4. The advantage ____________ having a oto is that you don’t have to rely on public transport.

5. There are many advantages ____________ being able to speak a foreign language.

6. Everything can be explained. There’s a reason ____________ everything.

7. When Paul left home, his attitude ____________ his parents seemed to change.

8. Ben và I used lớn be good friends, but I don’t have much liên hệ ____________ him now.

9. There has been a sharp rise ____________ property prices in the past few years.

Xem thêm: Top 10 Phim Hoạt Hình Anime Hay Nhất 2016 Dựa Theo 306,000 Khán Giả Nhật Bản

10. What was Sarah’s reaction ____________ the news?

11. If I give you the camera, can you take a picture ____________ me?

12. The company has rejected the workers’ demands __________ a rise __________ pay.

13. What was the answer ____________ question 3 in the test?

14. The fact that Jane was offered a job has no connection ____________ the fact that she is a friend of the managing director.

Bài tập 4: Điền a, an, the hoặc X vào vị trí trống để hoàn thành các câu bên dưới

1. Are you coming khổng lồ ___________ các buổi party next Saturday?

2. I bought ___________ new TV phối yesterday.

3. I think ___________ man over there is very ill. He can"t stand on his feet.

4. I watched ___________ đoạn clip you had sent me.

5. She was wearing ___________ ugly dress when she met him.

6. I am crazy about reading ___________ history books.

7. She is ___________ nice girl.

8. Vì chưng you want to go to lớn ___________ restaurant where we first met?

9. He is ___________ engineer.

10. He thinks that ___________ love is what will save us all.

Bài tập 5: Chọn đáp án đúng nhất

1. I have the __________ to lớn visit New Zealand next month.

a. Opportunity

b. Possibility

c. Either could be used here

2. There is a/an __________ of my visiting New Zealand next month.

a. Opportunity

b. Possibility

c. Either could be used here

3. She drove off in the __________

a. Direction opposite

b. Opposite direction

c. Either could be used here

4. My brother is playing on the __________

a. Side opposite

b. Opposite side

c. Either could be used here

5. Suddenly I noticed that the __________ was staring at me.

a. Opposite man

b. Man opposite

c. Either could be used here

6. I can read your mind lượt thích an __________ book.

a. Open

b. Opened

c. Either could be used here

7. Is the bank __________ on Saturdays?

a. Open

b. Opened

c. Either could be used here

8. I cannot __________ this shoelace?

(Please select 2 correct answers)

a. Untie

b. Undo

c. Open

9. Who left the taps __________?

a. Open

b. Turned on

c. Either could be used here

10. One of my __________ is an actor.

a. Friend

b. Friends

c. Either could be used here

11. One of our pigs __________ disappeared.

a. Has

b. Have

c. Either could be used here

12. I __________ yesterday when I was hiking.

(Please select 2 correct answers)

a. Kept falling

b. Fell several times

c. Often fell

Bài tập 6: Sử dụng những từ mang đến trước nhằm điền vào nơi trống


1. The boy usually _________ her mum in low tones.

2. I went khổng lồ her _________ but nobody was home.

3. We accidentally _________ the radio last night.

4. I like television channels without commercial _________.

5. Handle that crystal bowl with _________ , please!

6. Once inside, we didn’t _________ whether it rained or not.

7. He _________ a maps of the area yesterday for me not lớn get lost.

8. Yesterday’s match ended in a _________.

9. We saw many new _________ on the first day of classes.

10. You should _________ the problems và don’t be so pessimistic.

11. A kite _________ above the playground every day.

12. I complained to the waiter because there was a _________ in my soup.

Bài tập 7: xác minh các từ in đậm dưới đó là danh tự hay đụng từ

1. We hope that our children will be successful.

2. My hope is that prices will fall and I get a job this year.

3. Turning his back on me was a deliberate insult.

4. He insulted her by telling her she was not only ugly but stupid too

5. The newly married couple kissed at the over of the wedding ceremony.

6. I put my arms around her và gave her a kiss.

7. Can you give me your telephone number?

8. We must number the names of the great mathematicians.

9. I"ll post the news on the bulletin board.

10. If you go down to lớn town, could you bring me the post? I’m waiting for an important letter.

11. I love to watch the rain from my room window.

12. I don’t usually go out when it rains in my town.

13. My father goes to work by car.

14. He works in a restaurant.

15. I can’t stand the smell of boiled cauliflowers.

16. This cake smells of orange.

Đáp án

Bài tập 1:


1. Of the explosion

2. To lớn the problem

3. With her brother

4. In the cost of living

5. To lớn your question

6. For a new road

7. In or lớn working at home

8. In the number of people without jobs

9. For shoes lượt thích these any more

10. Between your job & mine


1. Maps of

2. Invitation to

3. Contact with

4. Key to

5. Cause of

6. Reply to

7. Connection between

8. Photographs of

9. Reason for

10. Damage to


1. Between

2. To

3. In

4. Of

5. In or to

6. For

7. To lớn or towards

8. With

9. In

10. To

11. Of

12. For a rise/ in pay

13. To

14. With


1. Động từ

2. Danh từ

3. Danh từ

4. Động từ

5. Động từ

6. Danh từ

7. Danh từ

8. Động từ

9. Động từ

10. Danh từ

11. Danh từ

12. Động từ

13. Danh từ

14. Động từ

15. Danh từ

16. Động từ


Bài viết giải đáp thắc mắc các các loại từ đứng sau danh từ bỏ là gì trên đây vẫn giúp chúng ta nắm rõ những kiến thức về tự loại. Mong muốn thông qua nội dung bài viết mà vtczone.vn phân chia sẻ, các các bạn sẽ hoàn thành thật xuất sắc các dạng bài liên quan đến danh từ.

Chúc các bạn học tốt!


https://www.myenglishpages.com/english/grammar-exercise-articles-2.php

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7401

https://www.englishgrammar.org/nouns-and-adjectives-exercise/

https://english-practice.net/english-grammar-exercises-prepositions-noun-preposition/