FULL TẬP 1

*
ong to nhì phay,xem phim ong to nhì phay tren kenh vtv1Đạo diễn: Nguyễn Danh DũngDiễn viên: Trung Hiếu, Vi Cầm, Lan Hương, Tiến Đạt, Phú Đôn, Thu Hà, Minh Châu, Như Quỳnh, Việt Anh, Huyền Lizzie,...Quốc gia: Việt NamThể loại: Tình Cảm, Hài Hước, Truyền HìnhThời lượng: 30 tậpNăm vạc hành: 2012Giới thiệu: Ông Tơ nhị Phẩyong to hai phay,xem phim ong to nhị phay:bắt đầu lúc Vinh, một viên chức công ty nước, góp thành công đứa bạn cùng cơ sở nối lại cảm xúc với vợ, ađồng thời nảy ra ý định ra đời một công ty chuyên manh mối cho phần đa đôi chim giữa mặt đường gãy cánh."ong to nhị phay,xem phim ong to nhì phay"Bất chấp rất nhiều giải thích, trình bày đầy tính thuyết phục của Vinh, ý tưởng thành lập công ty đang vấp đề nghị sự can ngăn của cả gia đình.Vợ Vinh, Thu Nga kịch liệt làm phản đối, coi chính là trò vớ vẩn, ko thể chấp nhận của chồng.ong to nhị phay,xem phim ong to nhì phay,Bố bà mẹ Vinh cũng chấp nhận với nhỏ dâu, cho rằng Vinh “hết khôn dồn dại”, đang làm cho ở ban ngành nhà nước bất biến lại hy vọng bỏ việc, rồi tương lai sẽ đi về đâu… tuy nhiên, thừa qua hết những rào cản, Vinh vẫn quyết trọng điểm đưa ý tưởng của bản thân mình thành hiện tại thực.ong to hai phay,xem phim ong to nhì phay,Công ty Ông tơ nhì phẩy với mục đích hàn gắn với cứu vớt những gia đình đang rạn nứt, được ra đời... Điều bất ngờ với toàn bộ mọi fan là, với ý tưởng có một ko hai, doanh nghiệp của Vinh làm nạp năng lượng vô cùng phát đạt...ong to nhì phay,xem phim ong to nhì phaysẽ được update nhanh độc nhất tạihttp://www.vtczone.vn/
vtczone.vn*DdT$JvZXQEhla5p1ZVVERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5IzQ3USTxJHcykWSxIGS3R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOyM0NlUlR11CMPZWb2IlYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcjMDdTJVZUdtAzTm1mNSJGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3USWot2NpRDbDdkRCR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlATYuVjbnVERzYENENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJ0EDVlBzdDlDZ2sERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3UyawQlQUBFW0RGMyQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlgjT3EWRJV1TkZ1cENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAHZwITJyIzQ3USUR1EbCRkdo5mVFR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMyM0NlEVW4lXOY9kdWtWOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAHZwITJxIzQ3Uybx5WcPBXRr1ibsR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMyM0Nlkke6x2TfJjSJ9WSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlwGb1ZGMyUCMyM0NlMWdjNkSMl1N2RDOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0UeIFTUSdjRNlUWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkUWolWLtY1YMpkaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlsWSMZHdr50V1l3RENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjMDdTJJ1yU4cEOmJ0NXlGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJsxWdmBjMlkTMDdTJv9lbpxkVRFXW0kDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4AlVuV1bGdkNy9ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJnplZ1BlMOtEZwZGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJNFmUPJ3Xn1WdwcFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5EzQ3UyZnpFWlVEaFFHdiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCckBjMlgTMDdTJNhXWYhWYw8FcuNHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3UyZlZEeKJ3VCJzNOR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCbsVnZwITJ3EzQ3UycVF2V3ckbHRkSrR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSSmdFdRRWYBFDckR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY5gkRC1SQ5EVLtQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlQDTJh2c4kkaup3NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlwGb1ZGMyUiNxM0NlATQEJ0MZl0Z2NEWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM3T0kkbKxUWvFXWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0EZSplbYl2SiFGbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml00VNFzS5U3b5Q3aENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJNlUVK12NxlEeDlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwRGMyUSNxM0NlADeUZGZKJWQpR1YENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTMDdTJZhDb1kjSx52d05GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwRGMyUCNxM0NlkFOsVTOKFnb3RnbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJnVFVtFlZf9kYtIGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwRGMyUyMxM0NlQzVYlnTZVmWqFkUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJzFWc6VUT3MjNhhHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3Uybzg3QRx2Xilla4R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlsmdidUWo5UYwRnYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJ0UDMVxkdaRWcTdFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlMXOWJ3ctF3dzcGOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3USQ4kUO5F0VDFWUsR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJBJmZYFkSZxkNtlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlE0XzkjQ3IVaohjVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UCOppnW4ZHSSJDe2R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJZFlWI1yYqN0YY1CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlkkM3AlMtRzYtR1TENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UyZys0VpRVNtQVNxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM