May là tháng mấy

Dù có giỏi tiếng Anh nhưng đôi lúc bạn sẽ bị quên và bạn có thể không nhớ các tháng trong tiếng Anh hết được, bạn có biết tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trong tiếng Anh gọi là gì không? Hay đọc ngược lại Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy? Làm sao để các bạn có thể tự mình nhớ nhanh được các tháng trong tiếng Anh hãy theo dõi bài viết này của vtczone.vn nhé? Các câu hỏi về tháng được hỏi nhiều nhất từ admin chúng tôi January là tháng mấy? February là tháng mấy? March là tháng mấy? April là tháng mấy? May là tháng mấy? June là tháng mấy? July là tháng mấy? August là tháng mấy? September là tháng mấy? October là tháng mấy? November là tháng mấy? December là tháng mấy?

*

Các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong tiếng Anh là gì? 

Danh sách 12 tháng trong tiếng Anh, ký tự viết tắt, và phiên âm từng tháng
Tháng Tháng trong tiếng Anh Viết Tắt Phiên âm
Tháng 1 January Jan <‘dʒænjʊərɪ>
Tháng 2 February Feb <‘febrʊərɪ>
Tháng 3 March Mar
Tháng 4 April Apr <‘eɪprəl>
Tháng 5 May May
Tháng 6 June Jun
Tháng 7 July Jul
Tháng 8 August Aug <ɔː’gʌst>
Tháng 9 September Sep
Tháng 10 October Oct <ɒk’təʊbə>
Tháng 11 November Nov
Tháng 12 December Dec

Số ngày của các tháng trong tiếng Anh tương ứng 

*

Hồng Phong

Mình là Hồng Phong hiện đang là admin của nhiều website công nghệ, thủ thuật, hỏi đáp tại Việt Nam. Viết blog là một phần công việc của mình cũng như của SEOer, hiện tại website vtczone.vn là một trong những website mình đang phụ trách và mình sẽ luôn update các kiến thức thông tin bổ ích nhất trên website của mình.