May Là Tháng Mấy

Dù có tốt tiếng Anh cơ mà đôi lúc bạn sẽ bị quên và bạn có thể không ghi nhớ các tháng trong giờ Anh hết được, các bạn có biết mon 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trong giờ đồng hồ Anh điện thoại tư vấn là gì không? xuất xắc đọc trái lại Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là mon mấy? làm thế nào để các chúng ta có thể tự mình nhớ cấp tốc được những tháng trong giờ Anh hãy theo dõi bài viết này của vtczone.vn nhé? Các câu hỏi về tháng được hỏi những nhất từ bỏ admin công ty chúng tôi January là tháng mấy? February là tháng mấy? March là mon mấy? April là tháng mấy? May là tháng mấy? June là mon mấy? July là tháng mấy? August là mon mấy? September là tháng mấy? October là mon mấy? November là tháng mấy? December là tháng mấy?

*

Các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong tiếng Anh là gì? 

danh sách 12 tháng trong giờ Anh, ký kết tự viết tắt, với phiên âm từng tháng
Tháng Tháng trong giờ đồng hồ Anh Viết Tắt Phiên âm
Tháng 1 January Jan <‘dʒænjʊərɪ>
Tháng 2 February Feb <‘febrʊərɪ>
Tháng 3 March Mar
Tháng 4 April Apr <‘eɪprəl>
Tháng 5 May May
Tháng 6 June Jun
Tháng 7 July Jul
Tháng 8 August Aug <ɔː’gʌst>
Tháng 9 September Sep
Tháng 10 October Oct <ɒk’təʊbə>
Tháng 11 November Nov
Tháng 12 December Dec

Số ngày của các tháng trong giờ đồng hồ Anh tương ứng 

*

Hồng Phong

Mình là Hồng Phong hiện đang là admin của nhiều website công nghệ, thủ thuật, hỏi đáp tại Việt Nam. Viết blog là một trong những phần công việc của chính mình cũng như của SEOer, bây giờ website vtczone.vn là trong những website mình vẫn phụ trách với mình sẽ luôn luôn update các kiến thức thông tin có ích nhất trên website của mình.