Kiếm súng hextech

Nội tại DUY NHẤT: Đánh trúng tướng mạo địch bởi đòn tiến công thường hoặc khả năng sẽ tạo thêm 100-200 (+30% Công phép) liền kề thương phép màu và làm chậm trễ 40% tốc độ dịch rời của nàn nhân trong 2 giây. (30 giây thời gian hồi)


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cấp giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*