KAYLE LỤC BẢO

*
Nhân thời gian Kayle, thiên thần Phán Quyết và Morgana, cục cưng Sa Ngã được gia công lại, những trang phục của 2 vị tướng tá này sẽ được tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mạnh - lên tới 50%.

Thời gian tặng kèm sẽ kéo dài từ ngày 07/03 đến khi kết thúc 13/03, hãy nhanh tay lên nhé!

*
*
Kayle Thiên Sứ Công Nghệ290 RP -> 203 RPMorgana Phù Thủy290 RP -> 203 RP
*
*
Kayle Pentakill230 RP -> 161 RPMorgana Nguyệt Hồn230 RP -> 161 RP
*
*
Kayle vô cùng Phàm120 RP -> 60 RPMorgana Oan Hồn Cô Dâu150 RP -> 90 RP
*
*
Kayle Thiết Phán Quan120 RP -> 60 RPMorgana Nướng Bánh120 RP -> 60 RP
*
*
Kayle Lục Bảo60 RP -> 30 RPMorgana gai Đen150 RP -> 90 RP
*
Kayle Chiến Thần150 RP -> 90 RPMorgana giữ Đày120 RP -> 60 RP
 
*
 Morgana người Máy80 RP -> 40 RP

Sau khi hết thời gian tặng kèm ở trên, giá thành bằng RP của những trang phục Kayle với Morgana đã được điều chỉnh lại. Cụ thể như sau:

Trang phụcGiá Cũ (RP)Giá mới (RP)
Kayle Thiên Sứ Công Nghệ290310
Morgana Phù Thủy290250
Kayle Pentakill230210
Morgana Nguyệt Hồn230210
Kayle Chiến Thần150150
Morgana Oan Hồn Cô Dâu150180
Morgana sợi Đen150150
Kayle vô cùng Phàm120150
Kayle Thiết Phán Quan12080
Morgana giữ Đày120150
Morgana Nướng Bánh120150
Morgana bạn Máy8080
Kayle Lục Bảo60150