Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ?” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Vật lí 12 do Top lời giải biên soạn dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Bạn đang xem: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

Trắc nghiệm: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ?

A. Các Proton

B. Các notron

C. Các nuclon

D. Cac electron

Trả lời

Đáp án đúng: C. Các nuclon

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nuclon.

Giải thích:

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nuclon, các nuclon bao gồm các hạt proton và notron, nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, nguyên tử gồm hạt mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm, trong mỗi nguyên tử, số proton bằng số electron.

Kiến thức tham khảo về Hạt nhân nguyên tử


1. Định nghĩa nguyên tử

- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

- Chính vì kích thước nhỏ nên chúng ta chỉ có thể quan sát hình dạng của nguyên tử qua kinh hiển vi.

- “Nguyên tử” với từ gốc tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa “không thể chia nhỏ”, “hạt nhỏ nhất của vật chất”…

*

- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương ở giữa và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.

2. Hạt nhân nguyên tử là gì

Hạt nhân nguyên tử hay hạt nhân là hạt nằm ở trung tâm của nguyên tử được cấu thành từ proton và neutron. Hay nói cách khác thì hạt nhân nguyên tử là dạng gắn kết hỗn hợp giữa các proton mang điện tích dương và các neutron trung hòa về điện. Electron của nguyên tử sẽ liên kết với hạt nhân nhờ sự tương tác điện từ và tuân theo nguyên lý của cơ học lượng tử. 

Từ các kết quả thực nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm có hạt nhân và lớp vỏ electron. Electron ký hiệu là e, mang điện tích âm (-), có kích thước rất nhỏ cỡ 10-8cm.

Xem thêm: Tổng Hợp 50+ Mẫu Thiệp Giáng Sinh Đẹp Và Độc Đáo, 90 Mẫu Thiệp Giáng Sinh Ý Tưởng

Trong đó:

+ Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, gồm các hạt proton và nơtron

+ Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động trong không gian xung quanh hạt nhân.


Như vậy, nguyên tử được cấu tạo từ 3 loại hạt cơ bản là: electron, proton và nơtron

- Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton (P) trong hạt nhân bằng số electron (E) của nguyên tử. P = E

- Kích thước nguyên tử: các nguyên tử có kích thước khoảng 10-10 m= 0,1nm. Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hidro có bán kính khoảng 0,053nm.

- Kích thước hạt nhân: nhỏ hơn các hạt nhân đều có kích thước khoảng 10-14m = 10-5 nm.

- Kích thước của electron và proton: nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước

- Đơn vị khối lượng nguyên tử: u

1u = khối lượng của một nguyên tử đồng vị 12C = 1,67.10- 27kg = 1,67.10- 24g

- Đơn vị điện tích nguyên tố: 1đơn vị điện tích nguyên tố = 1,602.10-19C

- Trong nguyên tử các electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định.

- Số lớp electron của nguyên tử:

H2: 1 (1e) => 1e ngoài cùng

O2: 8 (1e) => 6e ngoài cùng

Na: 3 (1e) => 1e ngoài cùng

Số electon tối đa ở một lớp là 2e, ở lớp thứ 2 là 8e

Chính nhờ electron mà nguyên tử có khả năng liên kết được với nhau.

*

3. Cấu tạo hạt nhân

Hạt nhân có kích thước rất nhỏ (10-14 - 10-15 m), chúng được cấu tạo từ những hạt nuclôn. Có hai loại nuclôn:

- Prôtôn (kí hiệu p) mang điện tích +e, có khối lượng mP = 1,007276 u

- Nơtrôn (kí hiệu n) không mang điện, có khối lượng mn = 1,008665 u

u là đơn vị khối lượng (tương tự như đơn vị kg).

*

Số khối: Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố thứ Z đứng trong bảng tuần hoàn sẽ có Z prôtôn (để nguyên tử trung hoà về điện). Nếu hạt nhân trên có N nơtrôn thì tổng số nuclôn trong hạt nhân là A = Z + N (A được gọi là số khối).