Ekko siêu phẩm

*

Hãy ấn vào ảnh để lép thăm trang SIÊU PHẨM: chia RẼ

Từ ngày 2/8, bộ bố trang phục SIÊU PHẨM sẽ được giới thiệu trong siêu thị như sau:

Trang phụcGiá RP
*
SIÊU PHẨM: Ashe396
*
SIÊU PHẨM: Ekko369
*
SIÊU PHẨM: Katarina369

Bên cạnh đó, các vật phẩm bên dưới đây cũng sẽ được mở buôn bán cùng thời gian này:

Vật phẩmGiá RP
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe Trinh Sát10
Biểu tượng SIÊU PHẲM: Ashe10
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko10
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina10
Mẫu mắt Vệ Tinh65
Hộp SIÊU PHẨM: AsheCó được khi mua hình tượng Thần Cung
Hộp SIÊU PHẨM: EkkoCó được lúc mua biểu tượng Giải Mã
Hộp SIÊU PHẨM: KatarinaCó được khi mua biểu tượng Thần Đao

Chú ý: khi mua biểu tượng Thần Cung, giải mã hoặc Thần Đao, các bạn sẽ được thừa nhận thêm một hộp tương xứng với hình tượng đã mua, thứu tự là hộp SIÊU PHẨM: Ashe, vỏ hộp SIÊU PHẨM: Ekko, với hộp SIÊU PHẨM: Katarina. Khi mở đa số hộp này, các các bạn sẽ nhận được:

1 lõi SIÊU PHẨM1 phiên bản vẽ mảnh trang phục tương xứng với biểu tượng đã mua1 mảnh hộp Nâng Cấp

Ghép 3 mảnh hộp tăng cấp để phát triển thành một hộp nâng cấp hoàn chỉnh, hoặc ghép bản vẽ cùng 7 lõi SIÊU PHẨM nhằm trở thành biểu tượng SIÊU PHẨM: Tập Kích của 1 trong những ba tướng mạo Ashe, Ekko hoặc Katarina. Sau khoản thời gian sở hữu biểu tượng, các bạn sẽ có khung mua trận tương xứng với hình tượng đã sở hữu.

Lưu ý 

Số lượng đúng chuẩn lõi SIÊU PHẨM bắt buộc dùng là 7. Do tất cả sai lệch, số lượng 11 lõi SIÊU PHẨM bắt buộc dùng được hiển thị trong Liên Minh lịch sử một thời là không bao gồm xác.

(Vui lòng đọc thêm thông tin dưới về SIÊU PHẨM + HEXTECH)

Ngoài ra, những trang phục SIÊU PHẨM trước đó sẽ được bộ quà tặng kèm theo như sau:

Trang phụcGiá RP
*
SIÊU PHẨM: Fiora203
*
SIÊU PHẨM: Leona161
*
SIÊU PHẨM: Lucian203
*
SIÊU PHẨM: Yasuo203
*
SIÊU PHẨM: Yi248
*
SIÊU PHẨM: Zed203

SIÊU PHẨM + HEXTECH = BÙM!

Ngoài mọi trang phục mới trên, sống chức năng chế tạo Hextech lần này sẽ chào đón những công dụng mới liên quan đến dịp SIÊU PHẨM lần này.

Những vật phẩm sau đây sẽ được mở bán từ ngày 2/8 cho 14 giờ đồng hồ ngày 17/8 như sau:

Vật phẩmGiá RPGiá IP
Hộp Nâng Cấp40-
Biểu tượng Thần Cung10750
Biểu tượng Giải Mã10750
Biểu tượng Thần Đao10750

Khi mở một vỏ hộp Nâng Cấp, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

1 mảnh xiêm y ngẫu nhiên1 báu vật thốt nhiên (mảnh tướng, miếng trang phục, mảnh mẫu mắt, biểu tượng, ĐÁ QUÝ)2 lõi SIÊU PHẨMcó thời cơ nhận 1 mảnh hộp nâng cấp
GóiVật phẩmGiá RP
*
Gói nâng cấp Tập KíchSIÊU PHẨM: Ashe1715
SIÊU PHẨM: Ekko
SIÊU PHẨM: Katarina
Tướng Ashe
Tướng Ekko
Tướng Katarina
10 vỏ hộp Nâng Cấp
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina
Mẫu mắt Vệ Tinh
Thêm 1 hộp Nâng Cấp
*
Gói Nâng Cấp10 vỏ hộp Nâng Cấp400
Thêm một hộp Nâng Cấp
*
Gói upgrade Tinh Hoa5 hộp Nâng Cấp200
15 tráng nghệ Lam
*
Gói SIÊU PHẨM: chia RẽSIÊU PHẨM: Ashe1149
SIÊU PHẨM: Ekko
SIÊU PHẨM: Katarina
Ashe
Ekko
Katarina
Mẫu mắt Vệ Tinh
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina
*
Gói SIÊU PHẨM: Bứt PháSIÊU PHẨM: Yasuo1221
SIÊU PHẨM: Fiora
SIÊU PHẨM: Leona
SIÊU PHẨM: Lucian
SIÊU PHẨM: Zed
SIÊU PHẨM: Yi
Yasuo
Fiora
Leona
Lucian
Zed
Master Yi

Các gói sau đây sẽ được mở mang lại 14 tiếng ngày 8/8 như sau:

Tên góiVật phẩmGiá RP

*

Gói upgrade Tập Kích+

1 Đá Quý1715
SIÊU PHẨM: Ashe
SIÊU PHẨM: Ekko 
SIÊU PHẨM: Katarina 
Ashe 
Ekko 
Katarina 
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe 
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko 
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina 
10 vỏ hộp Nâng Cấp 
*
Gói Nâng Cấp+10 vỏ hộp Nâng Cấp400
1 Đá Quý

*