Đường kính trái đất

*
*
*
*
*
huber nelson meneses ruiz dijo

Từ nơi tôi sẽ đứng giỏi nói đúng ra là vẫn ngồi, cho đến khi tôi đi bộ (xe hơi, bến tàu, thuyền) thẳng qua BÊN vào của trái đất cho đến đâu là phiên bản thân khác của tôi, fan cũng vẫn ngồi ngơi nghỉ bàn thao tác làm việc và từ thời điểm cách đó 12.756 km? Vâng, và cũng từ bỏ nơi trước đây tôi đã có được viết tới con đường trên trái đất cùng 6.378 km và từ đó đến nơi mà bản thân tôi đang ở và 6.378 km khác, thêm vào đó estremos (từ băng thông đến bờ biển), họ mang đến một khoảng cách của 12.756 km? ĐúngĐó chưa hẳn là khoảng cách của quả bóng, quả ước hay trái đất DANDOLE LA BUELTA bước trên bề mặt đất và nước, tự bàn làm việc của tôi cho tới khi này lại tới bàn của tôi? Không