DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH LẬP PHƯƠNG

vtczone.vnDIỆN TÍCH bao phủ VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
DIỆN TÍCH bao bọc VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương

*

a) Định nghĩa

- diện tích s xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn phương diện của hình lập phương.

Bạn đang xem: Diện tích toàn phần hình lập phương

- diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích sáu khía cạnh của hình lập phương.

b) Quy tắc

Giử sử hình lập phương bao gồm cạnh là a.

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4.

Sxq= S1mặtx 4 = (a x a) x 4

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích s một mặt nhân cùng với 6.

Stp= S1mặtx 6 = (a x a) x 6

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương tất cả cạnh 3cm

Phương pháp: Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương.

Giải:

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

9x 4 = 36 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

9x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 36cm2

Diện tích toàn phần: 54cm2

2. Thể tích một hình

a) lấy ví dụ như 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm trọn vẹn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói:Thể tích hình lập phương nhỏ bé lớn hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật hay thể tích hình vỏ hộp chữ nhật to hơn thể tích hình lập phương.

*

b) ví dụ 2

*

Hình C gồm 4 hình lập phương đồng nhất và hình D cũng bao gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình C bởi thể tích hình D.

c) lấy ví dụ như 3

*

Hình p gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta bóc tách hình phường thành nhị hình M, N: hình M gồm 4 hình lập phương với hình N tất cả 2 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình p bằng tổng thể tích các hình M và N.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1.

Xem thêm: Bộ Sưu Tập 60 Hình Ảnh Té Xe Trầy Chân Do Ngã Từ Xe Máy Hình Ảnh Sẵn Có

a) Hình lập phương trước tiên có cạnh 8cm, hình lập phương thiết bị hai tất cả cạnh 4cm. Tính diện tích s xung quanh của mỗi hình lập phương.

b) diện tích xung xung quanh của hình lập phương trước tiên gấp mấy lần diện tích xung quanh của hình lập phương lắp thêm hai ?

Bài 2. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương tất cả cạnh:

a) 11 cm

b) 6,5 dm

c) 2/5 m

Bài 3. Người ta làm một cái hộp bởi tôn (không nắp) những thiết kế lập phương gồm cạnh 10cm. Tính diện tích miếng tôn bắt buộc dùng để triển khai hộp (không tính mép hàn).

Bài 4. Viết số đo tương thích vào ô trống:

Hình lập phương

(1)

(2)

(3)

Cạnh

5cm

Diện tích một mặt

9cm2

Diện tích toàn phần

24cm2

Bài 5. fan ta xếp một vài viên gạch bề ngoài hộp chữ nhật chế tác thành một khối gạch men hình lập phương cạnh trăng tròn cm.

*

a) Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của khối gạch men hình lập phương.

b) Tính kích thước của mỗi viên gạch.

Bài 6. Cho 2 hình dưới đây được xếp bởi những hình lập phương cạnh 10 cm. Fan ta sơn toàn bộ các mặt xung quanh của 2 hình. Tính diện tích s cần sơn từng hình.

*

Bài 7. Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình hộp lập phương gồm cạnh 3,5dm. Tính diện tích bìa buộc phải dùng để triển khai cái hộp đó (không kể mép dán).

Bài 8. Hà dán giấy color vào các mặt của một hộp tiến thưởng hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích s giấy đã dán là từng nào đề-xi-mét vuông?

Bài 9.Một bể kính nuôi cá bề ngoài lập phương bao gồm cạnh 0,4m. Tính diện tích s kính để triển khai bể cá kia (bể không nắp)

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 22trong mụcHọc giỏi Toán hàng Tuầntrên vtczone.vn để hiểu bài tốt hơn.