Công thức tính số mol

Hôm nay ở nội dung bài viết này thpt Chuyên Lam tô xin chia sẻ đến chúng ta các công thức liên quan đến tính nồng độ mol, cách làm tính số mol, công thức tính C phần trăm chi tiết nhất, chúng ta cùng đón xem để áp dụng vào giải bài bác tập hóa học.

Bạn đang xem: Công thức tính số mol


1. Công thức tính nồng độ mol

=> cách tính nồng độ mol được áp dụng công thức CM=n/V trong đó CM là độ đậm đặc mol, n là số mol hóa học tan cùng V là thể tích dụng dịch được tính bằng đơn vị (lít )

*

VD 1: Tính nồng độ mol của dung dịch khi kết hợp 15,8g KMnO4 vào 7,2 lít nước.

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 = 0,1 (mol)Nồng độ mol của dung dịch: centimet = 0,1/7,2 = 0,0139

VD1 : Trong 200ml dung dịch có hòa rã 16 gam NaOH. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch.

Lời giải :

Đổi 200ml =0,2 lítnNaOH = 16/40= 0,4 molÁp dụng cách làm trên ta có:CM = n:V =0,4: 0,2= 2M

=> cm = 2mol

2. Công thức tính số mol

=> bí quyết tính số mol theo thể tích : Theo thể tích (đối với hóa học khí ở đk chuẩn) : n =V/22,4. Vào đó: n là số mol với V: thể tích khí.

+ Tính số mol theo cân nặng : Theo khối lượng: n = m/M. Vào đó: n là số mol, m: khối lượng. M: trọng lượng phân tử, trọng lượng mol.

*

Ví dụ 3 :Đốt cháy 6,2(g) p trong bình đựng 6,72(l) khí O2 ở đktc theo sơ vật dụng phản ứng sau P + O2 → P2O5

a) Sau phản nghịch ứng chất nào còn dư cùng nếu dư thì với khối lượng bao nhiêu?

b) Tính cân nặng sản phẩm thu được.

Lời Giải :

Bước 1. Tính số mol của những chất gia nhập phản ứng.

Xem thêm: Phim Cậu Nhóc Của Tôi Phần 2 Tập 1 Vietsub, My Lil Boy 2 (2016)

nP = 6,2 : 31 = 0,2 (mol)

nO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol)

Bước 2. Cân bằng phương trình hóa học.

4P + 5O2 → 2P2O5

4 5 2

Bước 3. Phụ thuộc phương trình phản ứng và tỉ lệ, search tỉ lệ số mol và thông số phản ứng của 2 hóa học tham gia theo phương trình bội nghịch ứng.

nP : 4 = 0,2 : 4 = 0.05

nO2 : 5 = 0,3 : 5 = 0.06

Ta có tỉ lệ làm phản ứng: nP : 4 p. Phản ứng hết, O2 còn dư.

=> Phương trình tính theo số mol P.

=> nO2 phản ứng = (0.2 x 5) : 4 = 0,25 (mol)

=> Số mol O2 dư = 0,3 – 0,25 = 0,05 (mol)

3. Công thức tính nồng độ phần trăm ( C%)

*

1. Công thức tính C% theo khối lượng


=> bí quyết tính C% theo trọng lượng C% = mct/mdd x 100% Trong đó: C%: Nồng độ phần trăm. Mct: trọng lượng chất tan. Mdd: khối lượng dung dịch.
Phần trăm theo khối lượng (m / m) là cân nặng chất tan phân chia cho tổng cân nặng của dung dịch, nhân với 100%.Phần trăm theo trọng lượng = khối lượng chất tan/tổng khối lượng dung dịch ×100%

2. Công thức tính C% theo thể tích

Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích chất tan phân tách cho tổng thể và toàn diện tích dung dịch cùng nhân với 100%.Phần trăm theo cân nặng = thể tích chất tan/tổng thể tích dung dịch × 100%

Ví dụ 4

Làm cố gắng nào các bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích động xát/tổng thể tích hỗn hợp ×100% × 100%

Vì thế

+ Thể tích cồn xát = thể tích dung dịch × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL

=> các bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo nên tổng cộng 250 mL dung dịch

Chú thích

*

*

Thông qua bài viết của chúng tôi mong rằng các các bạn sẽ hiểu hơn về những công thức tính nống độ mol, tính số mol với tính C% tỷ lệ để có thể ứng dụng vào giải giỏi các bài bác tập hóa.