Công Thức Tính Nhiệt Lượng

Nhiệt dung riêng biệt của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho $1kg$ chất đó để nhiệt độ tăng thêm $1^0Cleft( 1K ight)$

- ký kết hiệu: $c$

- Đơn vị: $J/kg.K$


Bạn đang xem: Công thức tính nhiệt lượng

III - CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG

Công thức tính nhiệt lượng thu vào:

(Q = mcDelta t = mcleft( t_2 - t_1 ight))

Trong đó

+ $m$: khối lượng của thứ $left( kg ight)$

+ $t_2$: ánh nắng mặt trời cuối của vật $left( ^0C ight)$

+ $t_1$: nhiệt độ đầu của đồ vật $left( ^0C ight)$

+ (Delta t = t_2 - t_1): độ tăng nhiệt độ, tính ra (^0C) hoặc (K)

+ $c$: sức nóng dung riêng của chất tạo nên sự vật $left( J/kg.K ight)$

+ $Q$: nhiệt độ lượng thu vào của đồ $left( J ight)$


IV - CHÚ Ý

 Ngoài $J, m kJ$ đơn vị nhiệt lượng còn được xem bằng $calo, m kcalo$

 $1kcalo = 1000calo;1 m calo = 4,2J$


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

Xem thêm: Link Tải Hình Nền Squid Game Cực Ngầu Cho Pc, Điện Thoại, Hình Nền Trò Chơi Con Mực

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp vtczone.vn


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng vtczone.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép vtczone.vn giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.