Công thức tính mol

Trong nội dung bài viết dưới đây, năng lượng điện máy Sharp nước ta sẽ share định nghĩa số mol, nồng độ mol cùng công thức tính nồng độ mol, công thức tính số mol hay cách làm tính mật độ phần trăm giúp cho bạn có thêm kiến thức và kỹ năng về hóa học để có thể giải các bài toán tương quan đến độ đậm đặc mol hay thể tích tiện lợi nhé


Số mol là gì?

Số mol tuyệt mole (ký hiệu: mol) là đơn vị đo lường và thống kê dùng trong hóa học nhằm mô tả lượng chất gồm chứa giao động 6,022.1023 số hạt đơn vị chức năng nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Mol là một trong những đơn vị SI, với ký kết hiệu đơn vị chức năng mol.

Bạn đang xem: Công thức tính mol

Công thức tính số mol

1. Tính số mol qua khối lượng:

n = m/M

Trong đó:

n là số mol, đơn vị chức năng là molm là khối lượng, đơn vị là gamM là cân nặng mol chất, đơn vị chức năng là g/mol

2. Tính số mol qua thể tích ở đk tiêu chuẩn

n = V/22,4

Trong đó:

n là số mol chất khí làm việc ở diều khiếu nại tiêu chuẩn, đơn vị chức năng tính là molV là thể tích khí, đơn vị chức năng tính là lit

3. Tính số mol qua thể tích ở đk thường

n= P.V/R.T

Trong đó:

n là số mol hóa học khí ngơi nghỉ ở diều kiện thường, đơn vị chức năng tính là molP là áp suất , đơn vị chức năng tính là atmV là thể tích khí, , đơn vị tính là litR là hằng số = 0.082T là ánh sáng = 273 + t (K)

4. Tính số mol theo số nguyên tử, phân tử

n = A/N

Trong đó:

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadro = 6.1023n: số mol (mol)

Các dạng bài xích tập về cách làm tính mol

Ví dụ 1: Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong các lượng chất sau: 1,44.1023 phân tử HCl

Lời giải:

Số mol phân tử HCl là:

*

Ví dụ 2: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử có giữa những lượng chất sau:

a) 1,8.1023 nguyên tử Fe

b) đôi mươi gam NaOH

c) 6,72 lít khí H2 (đktc)

Lời giải

a) Số mol nguyên tử gồm trong 1,8.1023 nguyên tử fe là:

*

Ví dụ 3: Tính số mol của những lượng hóa học sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Các thể tích đo ngơi nghỉ đktc.

Xem thêm: 'Trái Tim Mùa Thu': Bi Kịch Của Hai Gia Đình Bị Tráo Con

Lời giải

*

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol đó là số mol hóa học tan trong một lít dung dịch. Kí hiệu là CM

Công thức tính nồng độ mol

– độ đậm đặc mol của dung dịch cho thấy số mol chất tan có trong một lít dung dịch

CM = n/Vdd

Trong đó:

CM là mật độ moln là số mol hóa học tanVdd là thể tích hỗn hợp (lít)

Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của hỗn hợp khi 0,5 lit hỗn hợp CuSO4 cất 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính nồng độ mol của dung dịch khi tổng hợp 15,8g KMnO4 vào 5 lít nước.

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 =0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: cm = 0,1/5 =0,02M

Ví dụ 3: Tính cân nặng chất tan bao gồm trong 600ml dung dịch CuSO4 gồm nồng độ mol là 1,5M

Lời giải:

Ta gồm V = 500 ml = 0,5 lít

Áp dụng cách làm CM = n/V => nCuSO4 = V x cm = 0,5 x 1,2 =0,6 (mol)

Khối lượng Đồng sunfat CuSO4: nCuSO4 x MCuSO4 = 0,6 x 160 = 96 (g)

Công thức tính mật độ phần trăm

C% = (mct/mdd) x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng chất tanmdd: khối lượng dung dịch, mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: thực hiện hòa tung 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước bọn họ thu được dung dịch B bao gồm nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta bao gồm phương trình bội nghịch ứng hóa học sau

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Theo thăng bằng phương trình ta tính được:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

=> Áp dụng bí quyết C% = (mct/mdd).100% ta bao gồm C% = <(0,1.56)/40>.100% = 14%

Kết luận: Khi triển khai hòa chảy 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra đã thu được dung dịch gồm nồng độ 14%.

Ví dụ 2: tiến hành hòa tan 20 gam muối vào nước thu được hỗn hợp A tất cả C% = 10%

a, Hãy tính khối lượng của dung dịch A thu được

b, Hãy ính khối lượng nước cần thiết cho sự pha chế

Lời giải:

a, Áp dụng phương pháp C% = (mct/mdd).100% ta có:

mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam

Kết luận: Vậy trọng lượng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng phương pháp bảo toàn trọng lượng ta gồm mnước=mdd – mmuối = 200 – 20 = 180 gam

Kết luận: Vậy để hoàn toàn có thể hoàn tan đôi mươi gam muối bột thì họ phải đề nghị 180 gam nước để tạo ra 200 gam dung dịch

Với những thông tin mà cửa hàng chúng tôi vừa share có thể giúp bạn giải được những bài toán về hóa học đơn giản nhé. Chúc các bạn thành công!