CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG

Công thức tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng chính Xác

Khối lượng riêng là gì ? Trọng lượng riêng rẽ là gì ? phương pháp tính trọng lượng riêng, trọng lượng riêng như thế nào là hầu như mạch kiến thức và kỹ năng THPT Sóc Trăng sẽ share cùng quý thầy cô và chúng ta học sinh qua bài viết sau đây. Hãy share để bao gồm thêm nguồn tứ liệu hữu ích nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG


1. Cân nặng riêng là gì ?

Bạn đã xem: công thức tính cân nặng riêng, trọng lượng riêng chủ yếu Xác

Khối lượng riêng (tiếng Anh là Density), hay nói một cách khác là mật độ khối lượng, là 1 trong đặc tính về mật độ khối lượng trên một đơn vị chức năng thể tích của vật hóa học đó. Đây là đại lượng đo bằng thương số giữa cân nặng (m) của một đồ vật làm bằng chất kia (nguyên chất) với thể tích (V) của vật.

Bạn đang xem: Công thức tính khối lượng riêng


2. Trọng lượng riêng là gì ?

Trọng lượng riêng rẽ tiếng Anh là Specific Weight, là trọng lượng của một mét khối đồ dùng chất. Trọng lượng riêng KHÁC khối lượng riêng.Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81Đơn vị đo trọng lượng riêng rẽ là N/m³

II. CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Cách làm tính cân nặng riêng

*

Khối lượng riêng rẽ của một hóa học trong thiết bị được khẳng định bằng khối lượng của nhân thể tích vô cùng nhỏ nằm tại địa điểm đó và phân tách cho thể tích vô cùng nhỏ dại này.

Đơn vị của trọng lượng riêng là kilogam bên trên mét khối (kg/m3) (theo hệ đo lường chuẩn của quốc tế). Hình như còn có đơn vị là gam bên trên centinmet khối (g/cm3).

Người ta tính cân nặng riêng của một đồ dùng nhằm khẳng định các chất kết cấu nên vật dụng đó, bằng cách đối chiếu hiệu quả của các chất đã được xem trước đó với bảng khối lượng riêng.

Công thức tính khối lượng riêng

Khối lượng riêng biệt = cân nặng : Thể tích

D = m/V

Trong đó: D là khối lượng riêng (kg/cm3), m là trọng lượng của vật (kg) và V là thể tích (m3).

Trong trường hợp chất đó là đồng chất thì cân nặng riêng tại những vị trí hầu như giống nhau cùng tính bằng cân nặng riêng trung bình.

Công thức tính cân nặng riêng trung bình

Khối lượng riêng vừa phải của một vật thể bất kỳ được tính bằng trọng lượng chia đến thể tích của nó, thường xuyên kí hiệu là ρ 

ρ = m/V

2. Cách làm tính trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng của đồ thể được xem bằng công thức:

Trọng lượng riêng = Trọng lượng : Thể tích

d= P/V

Trong đó:

d là trọng lượng riêng biệt (N/m³)P là trọng lượng (N)V là thể tích (m³)

III. SỰ KHÁC NHAU GIỮA KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Trọng lượng riêng biệt là trọng lượng của một mét khối thứ chất. Trọng lượng riêng rẽ KHÁC khối lượng riêng.Sự không giống nhau thể hiện bởi công thức: Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81 (Đơn vị đo trọng lượng riêng biệt là N/m³).

IV: BÀI TẬP VỀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Bài 1: Một vỏ hộp sữa ông lâu có cân nặng 0.397 kg, thể tích 0.32 m3. Xác định cân nặng riêng của sữa chứa trong hộp.

Lời giải:

Ta gồm m = 0.397 kg, V = 0.00032 m3

=> cân nặng riêng của sữa là D = m/V = 0.397/0.00032 = ≈ 1240.6 (kg/m3)

Bài 2: Biết 10 lít cát có trọng lượng 15 kg

1. Tính thể tích của một tấn cát

2. Tính trọng lượng của 1 đống cát 3m3

Lời giải:

1. Khối lượng riêng của cát: D=m/V=15/0.01=1500 (kg/m3)

Thể tích 1 tấn mèo : V=m/V=1000/1500=0.667 (m3)

2. Trọng lượng 1 đống cat 3m3: P=d x V = 10 x 1500 x 3 = 45000 N

Bài 3:

Một lượng cát có thể tích 80 cm3 có khối lượng là 1,2 kg.

a) Tính khối lượng riêng của khối cát

b) Tính trọng lượng riêng biệt của khối cát

Đáp án

Theo đề bài ta có:

V= 80 cm3 = 0,00008 m3

m = 1,2 kg

Khối lượng riêng rẽ của khối cat là: D = m/V = 1,2/0,00008 = 15.000 kg/m3

Trọng lượng riêng biệt của khối cat là: d = Dx 10 = 15.000 x 10 = 150.000 N/m3 

Bài 4: Hãy tính trọng lượng của một khối đá. Biết phiến đá đó gồm thế tích là 0,5m3.Hướng dẫn

Dựa vào bảng ta có cân nặng riêng của đá là 2600kg/m3.

Vậy 0,5m3 đá có trọng lượng là: 2600.0,5 = 1300kg.

Bài 5: Hãy tìm kiếm cách xác minh trọng lượng riêng của chất làm trái cản.Dụng cụ gồm có:

– Một quả cân 200g cơ mà ta bắt buộc đo trọng lượng riêng của hóa học làm nó, bao gồm một sợi bỏ ra buộc vào trái cân.

– Một bình phân chia độ bao gồm GHĐ 250m3, mồm rộng đế rất có thể cho lọt quá cân vào vào bình. Bình đựng khoáng 100 m3 nước.

– Một lực kế tất cả GHĐ tối thiểu 2,5N.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Cân, Đều, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác

Hướng dẫn

Ta có tác dụng theo các bước sau:

– Thả chìm trái cân vào trong bình chia độ. Giả sử nước dâng lên đến mức mực 120m3.

Vậy thể tích quả cân nặng 200g là:

V = 120 – 100 = 20(m3)= 0,00002(m3).

– Treo quả cân vào lực kế ta khẳng định được trọng lượng của quả cân là 2N (do phường = 10m = 10 . 0,2 = 2N).

Vậy trọng lượng riêng rẽ của hóa học làm quả cân (200g) là:

d = P/V = 2/0,00002 = 100000 (N/m3).

Bài 6: Hãy tính trọng lượng của một cái dầm sắt tất cả thế tích 40dm3.Hướng dẫn

Tra bảng, ta thấy fe có trọng lượng riêng là D = 7800kg/m3 với V = 40dm3 = 0,04 m3

Tính trọng lượng dầm sắt:

Ta có: D = m/V suy ra m = D.V

Hay m = 7800.0,04 = 312 (kg)Bài 7: Một vỏ hộp sữa ông lâu có cân nặng 397g và gồm thề tích 320cm2 Hãy tính cân nặng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị chức năng kg/ m3.Hướng dẫn

Ta có: 397g = 0,397kg.

320cm3 = 0,00032m3

Khối lượng riêng rẽ của sữa trong hộp là:

m 0,397 . 3

D = m/V = 0,397 / 0,00032 = 1240kg/m3.

Bài 8: Biết 10 lít cát có cân nặng 15kg.a) Tính thể tích của 1 tấn cát.

b) Tính trọng lượng của một đống cat 3cm3.

Hướng dẫn

a) Ta có: 10/ 15kg (1tấn = 1000kg; 1lít = 1 dm3)

Thế tích của một tấn cát: V = (1000 . 10)/15 = 666,7(1) = 0,667(m3)

b) Trọng lượng của đống cát là 45.000N.

Bài 9: 1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính cân nặng riêng của kem giặt VISO và đối chiếu với khối lượng riêng của nước.Hướng dẫn

Ta có: 1 cm3 – 0,001m3.

Khối lượng riêng của kem giặt VISO là:

D = 1/0,0009 = 1111,1 (kg/m3)

So sánh với trọng lượng riêng của nước thì cân nặng riêng của kem giặt VISO lớn hơn.

Bài 10: từng hòn gạch ốp hai lỗ có trọng lượng 1,6kg.Hòn gạch hoàn toàn có thể tích 1.200cm3. Mồi lỗ có thể tích 192 cm3. Tính cân nặng riêng cùng trọng lượng riêng của gạch.