CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG

Câu hỏi:Công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức

A.P = UI

B.P = EIt

C.P = EI

D.P = UIt.

Bạn đang xem: Công suất của nguồn điện được xác định bằng

Lời giải:

Đáp án đúng:C.P = EI

Giải thích :

Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong một đơn vị thời gian.

Công thức:

*

Mời những bạn thuộc tìm hiểu bỏ ra tiết về Công cùng công suất của dòng điện qua nội dung bài bác dưới đây của đứng đầu lời giải nhé.

1. Công của nguồn điện

Công của nguồn điện:trong mạch điện kín, nguồn điện thực hiện công di chuyển các điện tích tự do tất cả trong mạch tạo thành cái điện. Công của nguồn điện là công của các lực lạ bên phía trong nguồn điện và = công của chiếc điện chạy trong toàn mạch.

Công thức: Ang = qE = EIt

E (V): suất điện động của nguồnI (A): cường độ mẫu điện chạy qua nguồnt (s): thời gian loại điện chạy qua nguồn điệnq (C): điện lượng chuyển qua nguồn điện

2. Công suất nguồn điện:


Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong 1 đơn vị thời gian.

Xem thêm: Mua Online Máy Cắt Sắt Cầm Tay, Mua Online Máy Cắt

Công thức:

*

3. Công suất của chiếc điện

Công của cái điện qua 1 đoạn mạch là tổng công của lực điện làm cho di chuyển các điện tích tự vì trong đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch với cường độ chiếc điện với thời gian mẫu điện chạy qua đoạn mạch đó.

A = Uq = UIt

A (J): công của cái điệnq (C): điện lượng chuyển qua đoạn mạchI (A): cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạcht (s): thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch

Công suất của mẫu điện chạy sang một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch cùng cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch đó.

*
P (W): công suất của chiếc điệnU (V): hiệu điện thế của cái điện

4. Hiệu suất của nguồn

*

5. Định luật Jun-Len-xơ

- Nếu đoạn mạch (hoăc vật dẫn) chỉ có điện trở thuần

*

thì điện năng nhưng đoạn mạch đó tiêu thụ được biến đổi trọn vẹn thành nhiệt năng.

- Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ chiếc điện với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

Q = RI2t

6. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi gồm dòng điện chạy qua.

Công suất tỏa nhiệtPở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng đến tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó cùng được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn vào một đơn vị thời gian.