CÁC KHỐI THI ĐẠI HỌC

Để tất cả thể xong mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng Đại học năm 2022, thí sinh cần phải biết được mã tổ hợp các môn xét tuyển được nguyên lý chung của cục GD&ĐT.

*

Mã tổng hợp môn giúp những thí sinh chắt lọc ngành nghề đơn giản và dễ dàng hơn

Mã tổng hợp môn có ý nghĩa như núm nào ?

Mã tổ hợp môn là mọi ký hiệu phân biệt khối thi bao gồm chữ cùng số. Phần chữ để nhận biết khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để nhận thấy tổ hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổ hợp được cách thức theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản giúp các em học tập sinh thuận tiện lựa chọn đúng mực khối thi hơn.

*
Mã tổ hợp xét tuyển những môn thi năm 2022

Danh sách 185+ mã tổng hợp môn xét tuyển chọn vào đại học năm 2022

Trong phiếu đăng ký thi THPT quốc gia không thể thiếu thốn mã tổ hợp môn xét tuyển, chính vì vậy những thí sinh cần được ghi lưu giữ được mã này bao hàm các tổng hợp xét tuyển mà những thầy cô support đăng ký xét tuyển chọn Cao đẳng Dược sài Gòn đã tổng phù hợp như sau:

Bảng Mã tổ hợp khối A xét tuyển chọn vào cao đẳng đại học chính quy

Bảng Mã tổng hợp môn học tập khối A tất cả 01 môn toán học và 2 môn khác

A00: Toán, đồ vật lí, Hóa họcA01: Toán, vật dụng lí, tiếng AnhA02: Toán, đồ lí, Sinh họcA03: Toán, đồ lí, lịch sửA04: Toán, trang bị lí, Địa líA05: Toán, Hóa học, kế hoạch sửA06: Toán, Hóa học, Địa líA07: Toán, định kỳ sử, Địa líA08: Toán, kế hoạch sử, giáo dục và đào tạo công dânA09: Toán, Địa lý, giáo dục công dânA10: Toán, Lý, giáo dục công dânA11: Toán, Hóa, giáo dục công dânA12: Toán, khoa học tự nhiên, KH xóm hộiA14: Toán, khoa học tự nhiên, Địa líA15: Toán, KH tự nhiên, giáo dục đào tạo công dânA16: Toán, khoa học tự nhiên, Ngữ vănA17: Toán, đồ lý, khoa học xã hộiA18: Toán, Hóa học, khoa học xã hội

Bảng Mã tổ hợp các môn khối B

Bảng Mã tổng hợp môn học xét tuyển cao đẳng, đh khối B bao hàm 01 môn toán học, 01 môn sinh học cùng 1 môn học khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh họcB01: Toán, Sinh học, kế hoạch sửB02: Toán, Sinh học, Địa líB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănB04: Toán, Sinh học, giáo dục công dânB05: Toán, Sinh học, khoa học xã hộiB08: Toán, Sinh học, giờ Anh

Bảng Mã tổ hợp môn xét tuyển khối C

Mã tổng hợp môn khối C hay còn gọi là khối Văn tất cả 01 môn Ngữ Văn với 2 môn học tập khác

C00: Ngữ văn, định kỳ sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, thứ líC02: Ngữ văn, Toán, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, kế hoạch sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, vật lí, Hóa họcC06: Ngữ văn, trang bị lí, Sinh họcC07: Ngữ văn, thứ lí, định kỳ sửC08: Ngữ văn, Hóa học, SinhC09: Ngữ văn, thứ lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, định kỳ sửC12: Ngữ văn, Sinh học, kế hoạch sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ văn, Toán, giáo dục và đào tạo công dânC15: Ngữ văn, Toán, kỹ thuật xã hộiC16: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giáo dục đào tạo công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục đào tạo công dânC19 Ngữ văn, lịch sử, giáo dục và đào tạo công dânC20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục công dân

Danh sách mã tổ hợp các môn xét tuyển chọn khối D

Khối D gồm một môn nước ngoài ngữ cùng 2 môn học khác

D01: Ngữ văn, Toán, giờ AnhD02: Ngữ văn, Toán, tiếng NgaD03: Ngữ văn, Toán, giờ PhápD04: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ TrungD05: Ngữ văn, Toán, giờ ĐứcD06: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ NhậtD07: Toán, Hóa học, giờ AnhD08: Toán, Sinh học, tiếng AnhD09: Toán, lịch sử, giờ AnhD10: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ AnhD11: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giờ AnhD12: Ngữ văn, Hóa học, tiếng AnhD13: Ngữ văn, Sinh học, giờ đồng hồ AnhD14: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ AnhD15: Ngữ văn, Địa lí, giờ AnhD16: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ ĐứcD17: Toán, Địa lí, tiếng NgaD18: Toán, Địa lí, giờ NhậtD19: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ PhápD20: Toán, Địa lí, tiếng TrungD21: Toán, Hóa học, tiếng ĐứcD22: Toán, Hóa học, tiếng NgaD23: Toán, Hóa học, tiếng NhậtD24: Toán, Hóa học, tiếng PhápD25: Toán, Hóa học, giờ TrungD26: Toán, vật dụng lí, giờ đồng hồ ĐứcD27: Toán, đồ gia dụng lí, tiếng NgaD28: Toán, đồ gia dụng lí, giờ NhậtD29: Toán, đồ dùng lí, giờ PhápD30: Toán, đồ lí, tiếng TrungD31: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ ĐứcD32: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ NgaD33: Toán, Sinh học, tiếng NhậtD34: Toán, Sinh học, giờ PhápD35: Toán, Sinh học, tiếng TrungD41: Ngữ văn, Địa lí, tiếng ĐứcD42: Ngữ văn, Địa lí, tiếng NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, giờ NhậtD44: Ngữ văn, Địa lí, giờ PhápD45: Ngữ văn, Địa lí, tiếng TrungD52: Ngữ văn, thiết bị lí, tiếng NgaD54: Ngữ văn, thiết bị lí, giờ đồng hồ PhápD55: Ngữ văn, vật lí, giờ TrungD61: Ngữ văn, lịch sử, giờ đồng hồ ĐứcD62: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ NgaD63: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ NhậtD64: Ngữ văn, lịch sử, giờ PhápD65: Ngữ văn, lịch sử, giờ đồng hồ TrungD66: Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng AnhD68: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ NgaD69: Ngữ Văn, giáo dục công dân, giờ NhậtD70: Ngữ Văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ PhápD72: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ AnhD73: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ ĐứcD74: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, tiếng NgaD75 Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ NhậtD76: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ PhápD77: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ TrungD78: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ đồng hồ AnhD79: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ ĐứcD80: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ NgaD81: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ NhậtD82: Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng PhápD83: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ TrungD84: Toán, giáo dục công dân, giờ đồng hồ AnhD85: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng ĐứcD86: Toán, giáo dục công dân, tiếng NgaD87: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ PhápD88: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng NhậtD90: Toán, khoa học tự nhiên, giờ AnhD91: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ PhápD92: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ ĐứcD93: Toán, khoa học tự nhiên, giờ NgaD94: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ NhậtD95: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ TrungD96: Toán, công nghệ xã hội, AnhD97: Toán, kỹ thuật xã hội, giờ PhápD98: Toán, kỹ thuật xã hội, giờ ĐứcD99: Toán, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Nga

Tổng hợp 66 mã tổng hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đấy là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Những khối này được hotline là khối năng khiếu bao gồm từ 1 mang lại 2 môn năng khiếu trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 1, năng khiếu sở trường vẽ thẩm mỹ 2H01: Toán, Ngữ văn, VẽH02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màuH03: Toán, khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán, giờ Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ văn, giờ Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn, kế hoạch sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối KK01: Toán, giờ Anh, Tin họcDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn, định kỳ sử, Năng khiếuM02: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2M03: Văn, năng khiếu 1, năng khiếu 2M04: Toán, Đọc nói diễn cảm, Hát MúaM09: Toán, NK thiếu nhi 1( nói chuyện, đọc, diễn cảm), NK thiếu nhi 2 (Hát)M10: Toán, giờ Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, tiếng AnhM13: Toán, Sinh học, Năng khiếuM14: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, ToánM15: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, tiếng AnhM16: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, đồ lýM17: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, định kỳ sửM18: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, ToánM19: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, giờ đồng hồ AnhM20: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, thứ lýM21: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, kế hoạch sửM22: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, ToánM23: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, tiếng AnhM24: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, đồ dùng lýM25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, kế hoạch sửDanh sách mã tổng hợp môn khối xét tuyển chọn N (ngữ văn và 2 môn năng khiếu sở trường âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, trình diễn nghệ thuậtN02: Ngữ văn, cam kết xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN04: Ngữ Văn, năng khiếu sở trường thuyết trình, Năng khiếuN05: Ngữ Văn, thiết kế kịch bạn dạng sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh, cách tân và phát triển chủ đề và phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo tại chỗDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối RR00: Ngữ văn, định kỳ sử, năng khiếu báo chíR01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu Kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn, giờ Anh, Năng khiếu kiến thức và kỹ năng truyền thôngDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường SKĐA 1, năng khiếu sở trường SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu sở trường 2Danh sách mã tổng hợp môn khối T - Khối năng khiếu thể dục thể thao ( 2 môn tự nhiên và thoải mái và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu thể dục thể thaoT04: Toán, Lý, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT05: Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, năng khiếu thể dục thể thaoDanh sách các mã tổng hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu vẽ cùng 2 môn khác)V00: Toán, đồ vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Toán, giờ AnhV03: VẼ MT, Toán, HóaV05: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Toán, giờ đồng hồ Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Toán, giờ đồng hồ Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là danh sách tổng hòa hợp mã tổng hợp môn xét tuyển quan trọng trong kỳ thi THPT giang sơn năm 2022 mà thí sinh rất cần phải ghi nhớ, hãy ghi đúng đắn mã tổng hợp xét tuyển nhưng mà thí sinh đk lựa chọn.