Bảng Nguyên Tử Khối

Bảng nguyên tử khối của các chất thường gặp gồm đầy đủ thông tin của các chất trong chương trình hóa học lớp 8 và hóa học lớp 9. Để làm được bài tập tính toán, các em cần phải nắm vững được nguyên tử khối của các chất do vậy bảng nguyên tử khối sẽ là tài liệu vô cùng quan trọng.

Bạn đang xem: Bảng nguyên tử khối


*
Bảng nguyên tử khối của một số nguyên tố hóa học thường gặp nhất
Nguyên tử khối là gì ?Bảng nguyên tử khối của các chất thường gặp.Nguyên tử khối có quan trọng không ?Cách tính nguyên tử khối, phân tử khối.

Ngay từ khi bắt đầu với môn hóa học, các em đã có trong đầu những khái niệm cơ bản như là số proton, công thức hóa học, kí hiệu hóa học, nguyên tử khối của một chất hay cụ thể hơn trong hóa học thường nhắc tới hóa trị. Để giúp các em cần nhớ những thông tin bên trên của những nguyên tố rất thường gặp trong chương trình hóa học lớp 8, chương trình hóa học lớp 9. Chúng tôi đã có thống kê lại ở bảng bên dưới được gọi chung là bảng nguyên tử khối của các chất thường gặp trong chương trình hóa học.

Nguyên tử khối là gì ?

Nguyên tử khối của một nguyên tửlà khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Hiểu rộng ra, nguyên tử khối chính là khối lượng của một nguyên tử mà trong đó là tổng khối lượng của các hạt cấu tạo nên nguyên tử. Các hạt cấu tạo nên nguyên tử gồm: hạt proton, electron và notron.

Bằng thực nghiệm, nhà khoa học đã chúng minh được khối lượng của electron tương đối nhỏ nên chúng ta thường không tính và cũng chính vì thế mà nguyên tử khối được tính xấp xỉ bằng số khối của hạt nhân.

Nguyên tử khối có quan trọng không ?

Nguyên tử khối của một chất là rất quan trọng với mỗi học sinh. Khi biết được nguyên tử khối của một chất chúng ta có thể biết được chất đó là chất nào. Nguyên tử khối rấtquan trọng trong những bài toán lập công thức hóa học của hợp chất hoặc những bài tập liên quan tới tính toán hóa học. Khi nắm được nguyên tử khối của càng nhiều chất thì các em sẽ càng giải những bài toán hóa học đơn giản hơn. Nguyên tử khối có thể coi là cánh cửa đi vào hóa học. Cũng chính vì lý do trên, nhóm Hóa Học 24H đã lập một bảng nguyên tử khối giúp các em yên tâm phần nào khi tìm hiểu kiến thức trên mạng.

Nếu như các em học thuộc được nguyên tử khối của những chất có trong bảng bên dưới thì thầy chắc chắn các em sẽ học tốt môn hóa học sau này.

Bảng nguyên tử khối của các chất thường gặp

BẢNG NGUYÊN TỬ KHỐI CÁC CHẤT THƯỜNG GẶP
Số ProtonKý hiệu hoá họcNguyên tử khốiHoá trị
1H1I
6C12IV, II
7N14III,II,IV,..

Xem thêm: Phim Sứ Mệnh Trân Châu Cảng Hd Thuyết Minh Xem Phim Online, Phim Sứ Mệnh Trân Châu Cảng

8O16II
9F19I
11Na23I
12Mg24II
13Al27III
14Si28IV
15P31III, V
16S32II,IV,VI,..
17Cl35,5I,..
19K39I
20Ca40II
26Fe56II,III
29Cu64I,II
30Zn65II
35Br80I,…
47Ag108I
56Ba137II
80Hg201I,II
82Pb207II,IV

Trở về danh mục

Nguyên tử khối của một số nguyên tố thường gặp và phân tử khối của hợp chất đó.

- Nguyên tố Hidro kí hiệu hóa học là H nguyên tử khối của nguyên tố Hidro là 1. Hợp chất có chứa nguyên tố hidro thường gặp là H2O, HCl, H2SO4, H2S, HNO3 . . . chủ yếu gặp trong các chất là axit. Sau này, nguyên tố hidro thường xuất hiện trong hợp chất hữu cơ.

- Nguyên tố Cacbon đọc là Các bon kí hiệu hóa học là C nguyên tử khối của cacbon là 12. Hợp chất có chứa nguyên tố cacbon thường gặp CO2, H2CO3, CaCO3 . . .

- Nguyên tố Oxi có kí hiệu hóa học là O nguyên tử khối của oxi là 16. Hợp chất có chứa nguyên tố oxi thường gặp là những hợp chất ở bên trên và cho chúng ta thấy nguyên tố oxi hầu hết có mặt trong các hợp chất nên các em cần thuộc lòng về nguyên tố oxi.

Chi tiết về nguyên tố Oxi

- Kí hiệu hóa học: O

- Hóa trị của oxi: II

- Số proton: 08

- Số electron: 08

- Nguyên tử khối: 16

- Cấu hình electron của oxi: 2s²2p⁴

Trở về Danh Mục

Cách tính phân tửkhối của hợp chất hóa học

Để tính phân tử khối hay còn được gọi là cách tính khối lượng mol của hợp chất hóa học, chúng ta cần phải biết được chất đó được cấu tạo nên bởi nguyên tố nào. Từ nguyên tố cấu tạo chúng ta biết được nguyên tử khối của nguyên tố đó là bao nhiêu và phân tử khối của hợp chất hóa học đó được tính bằng cách lấy tổng nguyên tử khối của các nguyên tố cấu tạo nên nhân với chỉ số đi kèm trong công thức hóa học.

Cách tính phân tử khối tổng quát

Xét một chất tổng quát có công thức hóa học là AaBbTrong đó:- A, B là nguyên tố hóa học cấu tạo nên hợp chất trên.- a, b là số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố tương ứng.Phân tử khối của hợp chất trên được tính như sau:Phân tử khối = Ax a + Bx b- x là dấu nhân.

Bài toántính phân tử khối của các hợp chất hóa học

Ví dụ 01: Tính phân tử khối của hợp chất hóa học:-Đồng (II) Oxit có công thức hóa học là CuO- Nhôm (III) Oxit có công thức hóa học là Al2O3- Natri Sunfat có công thức hóa học là Na2SO4- Sắt (II) Oxit có công thức hóa học là FeO- Sắt (III) Oxit có công thức hóa học là Fe2O3- Sắt từ Oxit có công thức hóa học là Fe3O4Ở ví dụ này, các em áp dụng cách tính phân tử khối như trên là sẽ tính được thôi. Chỉ có điều, các em cần biết được nguyên tử khối của các nguyên tố cấu tạo nên phân tử đó.